Въздухопроводи на заварка

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тези въздухопроводи са предназначени за уредби изискващи завишена плътност (клас ІІ, клас ІІI и клас ІV съгласно Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсалации Приложение № 19 и клас B, клас C и клас D съгласно EN 12237:2003 Сградни вентилационни системи – Въздухопроводи – Якост и плътност на кръгли. метални въздухопроводи), работещи при сравнително високо налягане и пренасящи твърди частици. Предлагат се прави участъци и фасонни части като:

  • Преход от правоъгълно към кръгло сечение;

  • Преход от кръгло към кръгло сечение;

  • Разклонители под ъгъл  a =15ё 900

  • Колена сегментни

Размера на напречното сечение е по задание на клиента.
Въздухопроводите се изготвят от ламарина с дебелина до 2 mm, в зависимост от характера на пренасяните суспендирани твърди частици.

ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

Отделните видове и размери въздухопроводи и части за тях се заявяват чрез: подробна спецификация съдържаща геометричните им характеристики.