Циклони от сериите CO, CA, CAN и CD

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прахоуловителите от тези серии са предназначени за предварително пречистване на въздух изтеглян от местни смукателни уредби, уредби за пневматичен транспорт и др. Те са пригодени да функционират като механични, инерционни прахоуловители на твърди частици намиращи се в суспензия във димните газове работещи на твърдо гориво, в изтегленият въздух от сушилни, обезпрашителни или от уредби за пневматичен транспорт при начална запрашеност 0,3 до 400 g/m3.

Не се препоръчват за уредби пренасящи слепващи се частици или взривоопасни смеси.

Предлагат се четири серии циклони:

  • Серия CO
  • Серия CA
  • Серия CAN
  • Серия CD

Сериите са изброени по низходящ ред по отношение нивото на загубите на налягане и степента на очистване.

РАЗМЕРИ

Ред типоразмери от серията CO

ТипCA 200CA 315CA 420CA 525CA 630
Дебит m3/h4001000175027004000
Загуби нал. Pa9801020108010891089
a132205272339408
b5686113140169
fD204319424529638
fd118186248310374
fDB306478636794957
HD45271294911861050
HC40063084010501268
Hde6094126158190
HB163255339423510
H9121436191523942891
HT10751691225428173401
ТеглоциклонKg717304768
ТеглобункерKg512213348

Посочените бункери са предназначени за уредби при които отстраняването на отделяните твърди частици се извършва ръчно/периодично, чрез откачане от циклона и извеждане на същите на място където се извършва изпразването им. Тези бункери са предназначени за единични циклони. За батерии циклони според компановката се предлагат индивидуални конструкции бункери.

Посочените загуби на налягане се отнасят за компановка изобразена на скицата – единичен циклон без въздухопроводна мрежа на изхода.

Редът типоразмери на отделните серии не е ограничителен. Във връзка с това фирмата разполага със спецялизиран софтуер, които генерира разкройките на произволен типоразмер от всяка от сериите, което позволява да предложим на нашите клиенти най-подходящият за техният случай циклон

Ред типоразмери от серията CA

ТипCA 200CA 315CA 420CA 525CA 630
Дебит m3/h4001000175027004000
Загуби нал. Pa9801020108010891089
a132205272339408
b5686113140169
fD204319424529638
fd118186248310374
fDB306478636794957
HD45271294911861050
HC40063084010501268
Hde6094126158190
HB163255339423510
H9121436191523942891
HT10751691225428173401
ТеглоциклонKg717304768
ТеглобункерKg512213348

Ред типоразмери от серията CAN

ТипCAN 200CAN 315CAN 420CAN 525CAN 630
Дебит m3/h4001000175027004000
Загуби нал. Pa10201062112411341134
a132205272339408
b5686113140169
fD204319424529638
fd118186248310374
fDB306478636794957
HD302476634793957
HC300472630787951
Hde6094126158190
HB163255339423510
H6621043139017832099
HT8251298172921612609
ТеглоциклонKg615253956
ТеглобункерKg512213348

Ред типоразмери от серията CD

ТипCD 420CD 525CD 630
Дебит m3/h220035005100
Загуби нал. Pa879887887
a430536674
b113140169
fD424529638
fd248310374
fDB636794957
HD88611081338
HC7359191110
Hde168210254
HB339423510
H178922362701
HT212826593211
ТеглоциклонKg324971
ТеглобункерKg213348

Посочените бункери са предназначени за уредби при които отстраняването на отделяните твърди частици се извършва ръчно/периодично, чрез откачане от циклона и извеждане на същите на място където се извършва изпразването им. Тези бункери са предназначени за единични циклони. За батерии циклони според компановката се предлагат индивидуални конструкции бункери.

Посочените загуби на налягане се отнасят за компановка изобразена на скицата – единичен циклон без въздухопроводна мрежа на изхода.

Редът типоразмери на отделните серии не е ограничителен. Във връзка с това фирмата разполага със спецялизиран софтуер, които генерира разкройките на произволен типоразмер от всяка от сериите, което позволява да предложим на нашите клиенти най-подходящият за техният случай циклон

КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ

Отделните видове и типоразмери циклони се означават чрез: серия и номинален диаметър