Сериа VB

вход към вентилатори серия VB

 

VB-280-A.1

 

Ý