Сериа VB

вход към вентилатори серия VB

 

VB-250-A.3

 

Ý