Сериа NVe

 

вход към контрол на въздухонагреватели

 

Цени за NV.e

Изтеглете ценоразпис за Шумозаглушители серия AV.1

Каталог NVe

Можете да изтеглите раздел Нагреватели електрически серия NV.e (формат PDF)

Нагреватели електрически серия NV.e

 

Общи технически данни

Въздухонагревателите от тази серия са изработени от черна ламарина защитени чрез фосфатиране и прахово покритие (RAL 6019) и работят на трифазен ток с напрежение 220 V.

Въздухонагревателите се предлагат в три изпълнения:

  1. Без автоматичен контрол и управление (NV.e/O);
  2. С вграден автоматичен синхронен превключвател и контрол на температурата в обслужваното помещение/зона (NV.e/R);
  3. С вграден автоматичен синхронен превключвател с контрол на температурата в обслужваното помещение/зона и на температурата на подавания въздух (NV.e/R.T);

Всички въздухонагреватели, имат защита срещу прегряване на корпуса

 

Вградените нагревателни елементи, в зависимост от варианта за управление са свързани:

  • Заедно в общ нагревателен пакет - при вариантите с автоматично управление и контрол (NV.e/R) и
  • На групи, който могат да бъдат включени всички или поотделно, в зависимост от моментните потребности - при варианта за ръчно управление (NV.e/O).

 

Въздухонагревателите се монтират след вентилатора. Между вентилатора и въздухонагревателя трябва да има прав участък с дължина 1 m. Въздухонагревателя не бива да работи при дебит на въздуха по- малък от посочения минимален такъв (Vмин).

 

Въздухонагревателите могат да бъдат комплектовани със стоманени нагревателни елементи (NV.e) или с такива от неръждаема стомана (NV.e i).

Всички елктрически въздухонагреватели, независимо от изпълнението им, са комплектовани със защита от прегряване.

Въздухонагревателите от серията NV.e/O, се доставят с фабрично разделени нагреватели на групи равномерно разпределени по фази.

Свързването на въздухонагревателите от сериятя NV.e/O към захранващото ел. Табло трябва да стане по начин изключващ влиянието на превключването на отделните групи върху останалите консуматори радио и телевизионни приемници в близост. Сериията NV.e/R се доставя фабрично с такава защита.

Вграденият синхронен контактор при NV.e/R е електронен превключвател за пропорционално регулиране мощността на въздухонагревателя, като поддържат постоянна (± 0,5 0C) температурата на въздуха в обслужваното помещение/зона.

Тези устройства са пулсиращи електронни контактори, които включват и изключват цялата мощност на въздухонагревателя следейки пропорционално хода на температурата в помещението. Включването и изключването на мощността се извършва при преминаване през нулата на синусоидната крива на тока, като с това се избягват телевизионни и радио интерференции.

При тези опции всички комутации отпадат от захранващото елтабло и са заменени от вградените в регулатора електронни елементи.

Съоръжението отговаря на условията за безопасност, съгласно стандартните изисквания в сила (изпитвателен протокол N° 01.0104/03.048).

 

Функционални показатели

 

Тип

Инсталирана мощност

Vnominal

m3/h

Vmin

m3/h

T2

0C

NV.e 5,6-400/200

»5 kW

1100

550

24

NV.e 15-400/200

»15 kW

1100

550

48

NV.e 14-500/350

»15 kW

2500

1250

26

NV.e 28-500/350

»30 kW

2500

1250

41

NV.e 15-600/400

»15 kW

3500

1750

22

NV.e 30-600/400

»30 kW

3500

1750

34

NV.e 45-600/400

»48 kW

3500

1750

46

NV.e 15-700/400

»15 kW

4000

2000

21

NV.e 30-700/400

»30 kW

4000

2000

31

NV.e 45-700/400

»45 kW

4000

2000

42

NV.e 50-700/400

»50 kW

4000

2000

45

 

Размери

 

 

Тип

P

kW

LO

mm

H

mm

A

Mm

A1

mm

A2

mm

B

mm

B1

mm

B2

mm

D

mm

NV.e/O 400/200

Ј 9,4

11,3

13,2

15,1

17

360

390

420

450

480

280

400

419

434

200

219

234

9

NV.e/O 500/350

Ј 17,5

21

24,5

28

31,5

35

360

390

420

450

480

510

430

500

519

534

350

369

384

9

NV.e/O 600/400

Ј 25

30

35

40

45

50

360

390

420

450

480

510

480

600

619

634

400

419

434

9

NV.e/O 700/400

Ј 25

30

35

40

45

50

360

390

420

450

580

510

480

700

719

734

400

419

434

9

 

На таблицата са посочени габаритните размери за въздухотнагреватели версия (NV.e/O), за останалите версии дължините се изменят, като към LO се добавя:

  1. За версия NV.e/R - LR= LO+130 mm
  2. За версия NV.e/R.T - LRT= LO+130 mm

 

КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ

Отделните видове и типоразмери въздухонагреватели се означават чрез: клас, присъединителни размери, инсталирана мощност и окомплектовка.

Примерно:

Ý