Серия VB

Вход към центробежни вентилатори серия VB

Серия VCD

Вход към центробежни вентилатори серия VCD

Серия KVB

Вход към канални вентилатори серия KVB

Високо температурна серия VB.H

Вход към Високо температурни центробежни вентилатори серия VB.H

Високо температурна серия KVB.H

Вход към високо температурни канални вентилатори серия KVB.H

Циклони

Вход към циклони

Дифузори

Вход към дифузори

Въздухопроводи

Вход към въздухопроводи

Цени вентилатори

Изтеглете ценоразпис частта вентилатори

Цени компоненти

Изтеглете ценоразпис частта компонентии

Производство

КРАМ произвежда, доставя и монтира широка гама вентилатори и компоненти предназначени за вентилационни и климатични инсталации в жилищни, обществени, промишлени и др. сгради:

 

Производствената листа включва:

  • Центробежни вентилатори серия VB A.1 (5 типоразмера);
  • Центробежни вентилатори серия VB A.3 (4 типоразмера);
  • Центробежни вентилатори серия VCD A.1 (7 типоразмера);
  • Центробежни вентилатори серия VCD A.3 (4 типоразмера);
  • Канални вентилатори серия KVB A.1 (5 типоразмера);
  • Канални вентилатори серия KVB A.3 (4 типоразмера);
  • Механични прахоуловители - Циклони (4 серии);
  • Дифузори;
  • Въздухопроводи на заварка;

 

Всички движещи се части на всеки от произвежданите вентилатори (възел - работно колело заедно с електродвигателя) се балансират статично и динамично.

 

Фирмата разполага с квалифицирани специалисти, опит, съвременни методи и необходимата апаратура за провеждане на изпитвания с цел определяне на функционалните и експлоатационните показатели на произвежданите съоръжения.

 

 

 

Ý

 

КРАМ
Ул. Владайска № 55.    ·   София 1606, България
Телефон:+359 898 557 664   ·   + 359 888 457 664
E-Mail: cram_bm@cramventilations.com