Серия VB

Вход към центробежни вентилатори серия VB

Серия VCD

Вход към центробежни вентилатори серия VCD

Серия KVB

Вход към канални вентилатори серия KVB

Серия Ds

Вход към двойнасмучещи вентилатори серия Ds

Серия AV.1

Вход към шумозаглушители серия AV.1

Серия FV

Вход към филтри джобни серия FV

Серия NVe

Вход към електрически въздухонагреватели серия NVe

Серия RNV

Вход към решетки външни серия RNV

Серия KLE

Вход към летящи клапи серия KLE

Серия KV-O

Вход към кухненски чадъри серия KV-O

Циклони

Вход към циклони

Дифузори

Вход към дифузори

Въздухопроводи

Вход към въздухопроводи

Цени вентилатори

Изтеглете ценоразпис частта вентилатори

Цени компоненти

Изтеглете ценоразпис частта компонентии

Производство

КРАМ произвежда, доставя и монтира широка гама вентилатори и компоненти предназначени за вентилационни и климатични инсталации в жилищни, обществени, промишлени и др. сгради:

 

Производствената листа включва:

 • Центробежни вентилатори серия VB A.1 (5 типоразмера);
 • Центробежни вентилатори серия VB A.3 (4 типоразмера);
 • Центробежни вентилатори серия VCD A.1 (7 типоразмера);
 • Центробежни вентилатори серия VCD A.3 (4 типоразмера);
 • Канални вентилатори серия KVB A.1 (5 типоразмера);
 • Канални вентилатори серия KVB A.3 (4 типоразмера);
 • Двойно смучещи вентилатори серия Ds (5 типоразмера);
 • Компактни вентилаторни секции серия C Ds (1 типоразмера);
 • Шумозаглушители серия AV.1 (7/9 типоразмера/версии);
 • Филтри серия FV (7типоразмера);
 • Електрически въздухонагреватели серия NV-e (4 типоразмера, с инсталирана мощност до 50 KW);
 • Решетки външни серия RNV (51 типоразмера);
 • Клапи летящи серия KLE (42 типоразмера);
 • Кухненски чадъри серия KV-O (3/9 типоразмера/версии);
 • Механични прахоуловители - Циклони (4 серии);
 • Дифузори;
 • Въздухопроводи на заварка;
 • Автоматично пропорционално регулиране на електрически въздухонагреватели;

 

Всички движещи се части на всеки от произвежданите вентилатори (възел - работно колело заедно с електродвигателя) се балансират статично и динамично.

 

Фирмата разполага с квалифицирани специалисти, опит, съвременни методи и необходимата апаратура за провеждане на изпитвания с цел определяне на функционалните и експлоатационните показатели на произвежданите съоръжения.

 

Произвежданите съоръжения (филтри, шумозаглушители, въздухонагреватели и др.) заедно с венилаторите от серия KVB са модулни ипозволяват лесно изграждане на компановка за подаване/изтегляне на въздух за системи с дебит до 7000 mc/h, като осигурява и необходимата обработка на потоците въздух.

 

Софтуер за автоматично оразмеряване на въздухоразпределителна мрежа и за избор на съоръжения

Фирмата ни Ви предоставя, безплатно да изтеглите програма CramDuct за автоматично проектиране на вентилационни уредби.

CramDuct , Ви дава възможност автоматично да извършите следните работи:

 • Да оразмерите главния клон на Вашата въздухоразпределителна мрежа. Въздухопроводите (всички или всеки отделен участък) могат да бъдат от желания от Вас материал или форма (кръгло или правоъгълно сечение). Изчисленията се извършват на посочените от Вас шемпература и барометрично налягане. За най срещнатите фасонни части, програмата Ви позволява автоматично да определите и добавите загубите от местните съпротивления;
 • Да изберете метода на оразмеряване. Имате възможност да оразмерите при спазване на стандартни сечения и посочена от Вас гранична скорост на главния клон или произволно избрани такива;
 • За така оразмерената мрежа, можете да проследите поглъшането на шума до всяко нейно разклонение.;
 • При познати загуби на налягане или след оразмеряване на мрежата, имате възможност да изберете необходимите Ви вентилатор, съоръжения и комплектовки. Като резултат получавате остойностена количествена сметка във вид на поръчка.

 

Ý

 

КРАМ
Ул. Владайска № 55.    ·   София 1606, България
Телефон:+359 898 557 664   ·   + 359 888 457 664
E-Mail: cram_bm@cramventilations.com