/>

Сериа KV-O

 

 

Каталог

Можете да изтеглите раздел Кухненски чадъри серия KV-O (формат PDF)

 

Цени KV-O

Можете да изтеглите ценораспис на раздел Кухненски чадъри серия KV-O (формат PDF)

Кухненски чадъри серия KV-O

 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Кухненските чадъри от тази серия са конструирани от стоманена черна ламарина защитени чрез фосфатиране и прахово покритие (RAL 9016). Тези чадъри са така проектирани, че да осигурят висока функционална ефективност.

При специална уговорка, те могат да бъдат произведени от неръждаема ламарина.

На входа на смукателния сектор има предвидени маслоуловителни касети от инерционен тип. Тяхната особена двуделна конструкция способства за лесното им почистване.

На изхода от смукателния сектор е предвиден регулиращ орган който позволява настройка на аеродинамичните показатели на чадъра към тези на смукателната въздухопроводна мрежа.

Конструктивно, чадъра е така решен че видимите му плоскости са гладки и позволяват лесно и удобно почистване.

 

Кухненските чадъри от тази серия се предлагат по желание с допълнителна окомплектовка, като:

  • Осветително тяло,
  • Противопожарна клапа,
  • Пожароизвестителен осезател.

 

РАЗМЕРИ

 

Тип

Версия

 

L

 

L0

 

N

 

H

 

H0

Присъединителни размери

Изтегляне

-

-

mm

mm

mm

mm

mm

A/B

h

KV-O

900/1000

N (Нормал)

L

M

T

900

-

1000

520

-

400/200

400/200

400/200

50

50

50

KV-O

900/1000

K (Компакт)

L

M

T

900

220

1000

520

200

400/200

400/200

400/200

50

50

50

KV-O

560/1000

M (Мини)

L

560

220

1000

520

85

400/200

400/200

400/200

50

50

50

 

 

 Версия

Номинален дебит m3/h

Изтегляне

L

1150

M

1400

T

1650

 

Всяка секция има вградени по два броя касети инерционни маслоуловители. Загубите на налягане на една касета се определят по графиката на фиг.1, удебеления участък на кривата определя препоръчителния обхват.

 

m3/h

 

КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ

Отделните видове и типоразмери на кухненските чадъри от серията KV - O се означават чрез: клас, номинален размер, ширина, модел и версия.

Примерно:

Ý