Въздухопроводи

 

Каталог Въздухопроводи изтеглете (PDF формат)

Можете да изтеглите раздел въздухопроди (формат PDF)

ВЪЗДУХОПРОВОДИ НА ЗАВАРКА

 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Тези въздухопроводи са предназначени за уредби изискващи завишена плътност (клас ІІ, клас ІІI и клас ІV съгласно Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсалации Приложение № 19 и клас B, клас C и клас D съгласно EN 12237:2003 Сградни вентилационни системи – Въздухопроводи – Якост и плътност на кръгли. метални въздухопроводи), работещи при сравнително високо налягане и пренасящи твърди частици. Предлагат се прави участъци и фасонни части като:

  • Преход от правоъгълно към кръгло сечение;
  • Преход от кръгло към кръгло сечение;
  • Разклонители под ъгъл  a =150 ё 900
  • Колена сегментни

 

Размера на напречното сечение е по задание на клиента. Въздухопроводите се изготвят от ламарина с дебелина до 2 mm, в зависимост от характера на пренасяните суспендирани твърди частици.

 

ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

 

Отделните видове и размери въздухопроводи и части за тях се заявяват чрез: подробна спецификация съдържаща геометричните им характеристики.

Ý