Циклони

 

Каталог

Можете да изтеглите раздел Циклони (формат PDF)

Циклони от сериите CO, CA, CAN и CD

 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прахоуловителите от тези серии са предназначени за предварително пречистване на въздух изтеглян от местни смукателни уредби, уредби за пневматичен транспорт и др. Те са пригодени да функционират като механични, инерционни прахоуловители на твърди частици намиращи се в суспензия във димните газове работещи на твърдо гориво, в изтегленият въздух от сушилни, обезпрашителни или от уредби за пневматичен транспорт при начална запрашеност 0,3 до 400 g/m3.

Не се препоръчват за уредби пренасящи слепващи се частици или взривоопасни смеси.

 

Предлагат се четири серии циклони:

  • Серия CO
  • Серия CA
  • Серия CAN
  • Серия CD

Сериите са изброени по низходящ ред по отношение нивото на загубите на налягане и степента на очистване.

 

РАЗМЕРИ

Ред типоразмери от серията CO

 

Тип

CO 200

CO 315

CO 420

CO 525

CO 630

Дебит m3/h

400

1000

1750

2700

4000

Загуби нал. Pa

1597

1618

1651

1681

1681

a

98

152

202

251

303

b

56

86

113

140

169

fD

204

319

424

529

638

fd

118

186

248

310

374

fDB

306

478

636

794

957

HD

412

649

865

1081

1306

HC

400

630

840

1050

1268

Hde

96

151

202

252

304

HB

163

255

339

423

510

H

872

1373

1831

2289

2464

HT

1035

1628

2170

2712

3274

ТеглоциклонKg

7

16

28

44

63

ТеглобункерKg

5

12

21

33

48

 

Ред типоразмери от серията CA

 

Тип

CA 200

CA 315

CA 420

CA 525

CA 630

Дебит m3/h

400

1000

1750

2700

4000

Загуби нал. Pa

980

1020

1080

1089

1089

a

132

205

272

339

408

b

56

86

113

140

169

fD

204

319

424

529

638

fd

118

186

248

310

374

fDB

306

478

636

794

957

HD

452

712

949

1186

1050

HC

400

630

840

1050

1268

Hde

60

94

126

158

190

HB

163

255

339

423

510

H

912

1436

1915

2394

2891

HT

1075

1691

2254

2817

3401

ТеглоциклонKg

7

17

30

47

68

ТеглобункерKg

5

12

21

33

48

 

Ред типоразмери от серията CAN

 

Тип

CAN 200

CAN 315

CAN 420

CAN 525

CAN 630

Дебит m3/h

400

1000

1750

2700

4000

Загуби нал. Pa

1020

1062

1124

1134

1134

a

132

205

272

339

408

b

56

86

113

140

169

fD

204

319

424

529

638

fd

118

186

248

310

374

fDB

306

478

636

794

957

HD

302

476

634

793

957

HC

300

472

630

787

951

Hde

60

94

126

158

190

HB

163

255

339

423

510

H

662

1043

1390

1783

2099

HT

825

1298

1729

2161

2609

ТеглоциклонKg

6

15

25

39

56

ТеглобункерKg

5

12

21

33

48

 

Ред типоразмери от серията CD

 

Тип

CD 420

CD 525

CD 630

Дебит m3/h

2200

3500

5100

Загуби нал. Pa

879

887

887

a

430

536

674

b

113

140

169

fD

424

529

638

fd

248

310

374

fDB

636

794

957

HD

886

1108

1338

HC

735

919

1110

Hde

168

210

254

HB

339

423

510

H

1789

2236

2701

HT

2128

2659

3211

ТеглоциклонKg

32

49

71

ТеглобункерKg

21

33

48

 

Посочените бункери са предназначени за уредби при които отстраняването на отделяните твърди частици се извършва ръчно/периодично, чрез откачане от циклона и извеждане на същите на място където се извършва изпразването им. Тези бункери са предназначени за единични циклони. За батерии циклони според компановката се предлагат индивидуални конструкции бункери.

Посочените загуби на налягане се отнасят за компановка изобразена на скицата - единичен циклон без въздухопроводна мрежа на изхода.

Редът типоразмери на отделните серии не е ограничителен. Във връзка с това фирмата разполага със спецялизиран софтуер, които генерира разкройките на произволен типоразмер от всяка от сериите, което позволява да предложим на нашите клиенти най-подходящият за техният случай циклон.

 

КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ

Отделните видове и типоразмери циклони се означават чрез: серия и номинален диаметър.

 

Примерно:

Ý