Сериа AV.1

 

Каталог AV.1 изтеглете (PDF формат)

Можете да изтеглите раздел Шумозаглушители серия AV.1 (формат PDF)

 

Цени AV.1

Можете да изтеглите ценораспис на раздел Шумозаглушители серия AV.1 (формат PDF)

ШУМОЗАГЛУШИТЕЛИ КУЛИСНИ СЕРИЯ AV.1

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Шумозаглушителите от серия AV.1, са предназначени за вграждане във вентилационни и климатични инсталации като имат за цел понижаване нивата на шум от този род уредби. Същите са от кулисен тип със ширина на кулисите a=100 mm.

Шумозаглушителите от серия AV, са изготвени:

  • Кожуха и металната част на кулисите, от черна ламарина защитени чрез фосфатиране и прахово покритие (RAL 6019) и

  • Шумпоглъщащата повърхност на кулисите от плоскости импрегнирана стъклена вата.

Ползуваните шумопоглъщащи плоскости са от стъклена вата импрегнирана с термоустойчиви смоли покрити със стъклена мрежа, която ги предпазва от ерозия при скорост на движение на въздуха до 18 m/s. Същите са устойчиви при работа с въздух с температура до 125 0C, и са негорими съгласно БДС 14451-78.

 

РАЗМЕРИ

  

Тип

L

mm

A

mm

A1

mm

A2

mm

B

mm

B1

mm

B2

mm

N

Бр.

S

mm

AV.1.2-400/200

1000

400

419

434

200

219

234

2

100

AV.1.2-500/350

1000

500

519

534

350

369

384

2

66

AV.1.3-500/350

1000

500

519

534

350

369

384

2

66

AV.1.3-600/400

1000

600

619

634

400

419

434

3

100

AV.1.3-700/400

1000

700

719

734

400

419

434

3

100

AV.1.4-700/400

1000

700

719

734

400

419

434

4

75

AV.1.4-800/500

1000

800

819

834

500

519

534

4

100

AV.1.4-800/600

1000

800

819

834

600

619

634

4

100

AV.1.4-800/700

1000

800

819

834

700

719

734

4

100

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Шумопоглъщане в dB по честотни ленти

Типоразмер

Честотна лента Hz

 

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

AV.1.2 400/200

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.2 500/350

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.3 500/350

2

7

13

16

28

27

18

16

AV.1.3 600/400

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.3 700/400

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.4 700/400

1

7

12

15

26

25

17

14

AV.1.4 800/500

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.4 800/600

1

5

9

13

22

21

14

10

AV.1.4 800/700

1

5

9

13

22

21

14

10

 

 

КОДОВО ОЗНАЧЕНИЕ

Отделните видове и типоразмери шумозаглушители се означават чрез: клас брой кулиси и присъединителни размери.

Примерно:

Ý