Сериа NVe

вход към електрически въздухонагреватели NVe

Контрол и управление на електрически въздухонагреватели

Предлагат се два варианта за пропорционално регулиране топлотдавонето на електрически въздухонагреватели от серия NV.e:

 • NV.e/R (Вариант І) - Защита от прегряване на температурата на корпуса и контрол на температурата на въздуха в обслужваното помещение/зона;
 • NV.e/R.T (Вариант ІІ) - Защита от прегряване на температурата на корпуса, контрол на температурата на въздуха в обслужваното помещение/зона и контрол на температурата на обработения подаван въздух;

 

При всички варианти управлението се извършва от трифазен синхронен превключвател. Включването на нагревателните елементи става при преминавене през нулата на мрежовото напрежение, поради което се свежда до минимем вероятността за създаване на електрически смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания.

При всички варианти е предвидена защита срещу прегряване на корпуса на съоръжението над 600C.

 

Вариант І

Регулирането на температурата в помещението се извършва с пропорционален стаен терморегулатор (ПСТ), в границите от 5°C до 30°C. Осезателят за температурата може да бъде вграден в ПСТ или изнесен извън него.:

Защити:Защита на корпуса на въздухонагревателя за температура над 60°C (ТК). При превишаване на тази температура, нагревателите се изключват и се подава сигнал, като при понижаването и под 55°C, нагревателите се включват и сигнала се прекратява. :

Изходи:

 • Един преключващ контакт за сигнализация при прегряване на корпуса-5А 250 VAC
 • Сигнален многожилен проводник 3х0.75mm2 за връзка с ПСТ и
 • Силов кабел:
 • - Нагревателите са предвидени с клеми съобразени с инсталираната им мощност.

  - Не се разрешава свързването им да става с кабели с различо сечение от номиналния за клемите.

 

Вариант ІI

Регулирането на температурата в помещението се извършва с пропорционален стаен терморегулатор (ПСТ), в границите от 5°C до 30°C. Осезателят за температурата може да бъде вграден в ПСТ или изнесен извън него.

Защити:

 1. Защита на корпуса на въздухонагревателя за температура над 60 0C (ТК).
 2. - При превишаване на тази температура, нагревателите се изключват и се подава сигнал, като при понижаването и под 550C, нагревателите се включват и сигнала се прекратява;

 3. Контрол на температурата на подавания обработен въздух във въздухопровода;
 4. - При температура на подавания въздух под 15 0C, нагревателите се включват и поддържат тази температура независимо от положението на регулатора на ПСТ

  - При повишаването и над 45 0C, нагревателите се изключват и се включват при падането и под 42 0C

Изходи:

 • Един преключващ контакт за сигнализация при прегряване на корпуса-5А 250 VAC
 • Сигнален многожилен проводник 3х0.75mm2 за връзка с ПСТ и
 • Сигнален многожилен проводник 2х0.75mm2 за връзка с термичния осезател вграден във въздухопровода Тогр и
 • Силов кабел:
 • - Нагревателите са предвидени с клеми съобразени с инсталираната им мощност.

  - Не се разрешава свързването им да става с кабели с различо сечение от номиналния за клемите.

 

Ý