Вентилатори противо взривно изпълнение

ZIEHL-ABEGG

Range DL 5.5 ER 22 35

Range DL 5.5 ER 40 63

Range DL 5.5 V 70 110

ВЕНТИЛАТОРИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ DL 5.5.

 

ОБЩИ ДАННИ

Центробежните вентилатори от тази серия са предназначени да обслужват вентилационни уредби за обекти, в които в резултат на извършената технологична и/или друга дейност може да бъде генерирана потенциално експлозивна среда.

Работното колело на вентилатора е консруирано по аеродинамична схема позволяваща същият да работи без да е необходимо вгражането му в кожух. Конструкцията на предложените съоръжения, позволява лесното им вграждане в системи за механична вентилация.

Ползуваните материали и цялата конструкция са съобразени с унифицираните европейски изисквания в сила засягащи взривозащитените съоръжения от този вид (Директива 94/9 EU ATEX 100a).

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Технически Данни и Размери

Инструкция за експлоатация

Сертификат за каческтво

ISO Сертификат

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

Range DL55 ER 22 35

Range DL55 ER 40 63

Range DL55 ER 70 11

 

 

Ý