Български

English

Вентилационна и климатична техника - Производство, Доставка, Монтаж на Центробежни вентилатори, Канални вентилатори - Ventilationing and Air Conditioning equipments: Produce, Sell, Mounting, Centrifugal Fans, Duct Fans Rectangular.

Крам произвежда, доставя и монтира съоръжения за вентилационни и климатични уредби:

Cram produce, Sell and Mounting Air Conditioning and Ventilationing equipment:

Центробежни вентилатори

Centrifugal fans

Серия VB

Range VB

Серия VCD

Range VCD

За канален монтаж - Серия KVB

Range KVB - duct fans

Високотемпературни вентилатори

High temperature fans

Високотемпературни вентилатори - Серия VB

range VB - High temperature fans -

Високотемпературни вентилатори за канален монтаж - Серия KVB

Range KVB - High temperature duct fans

Компоненти

Components

Циклони

Cyclons

Дифузори и др.

Air Diffuser etc.

Въздухопроводи и др.

Air ducts etc.