Български

English

Вентилационна и климатична техника - Производство, Доставка, Монтаж на Центробежни вентилатори, Канални вентилатори, Двойно смучещи вентилатори, Филтри, Шумозаглушители, Модулни секции, Кухненски чадъри, Въздухонагреватели, Решетки за външен монтаж, Летящи клапи - Ventilationing and Air Conditioning equipments: Produce, Sell, Mounting, Centrifugal Fans, Duct Fans Rectangular, Double Inlet Centrifugal Fans, Air filters, Compact Fan Sections, Sound Attenuators, Modules, Kitchen Air Units, Air Heaters, External air Grilles, Relief Air Grilles.

Крам произвежда, доставя и монтира съоръжения за вентилационни и климатични уредби:

Cram produce, Sell and Mounting Air Conditioning and Ventilationing equipment:

Центробежни вентилатори

Centrifugal fans

Серия VB

Range VB

Серия VCD

Range VCD

За канален монтаж - Серия KVB

Range KVB - duct fans

Двойносмучещи - Серия Ds

Range Ds - double inlet

Високотемпературни вентилатори

High temperature fans

Високотемпературни вентилатори - Серия VB

range VB - High temperature fans -

Високотемпературни вентилатори за канален монтаж - Серия KVB

Range KVB - High temperature duct fans

Компоненти

Components

Шумозаглушители

Sound attenuators

Филтри

Air filters

Циклони

Cyclons

Въздухонагреватели

Air heaters

Кухненски чадъри

Kitchen air units

Решетки за външен монтаж

External air grilles

Летящи клапи.

Relief air grilles .

Дифузори и др.

Air Diffuser etc.

Въздухопроводи и др.

Air ducts etc.